Andreas Tunset

  • Uteksaminert kiropraktor fra Syddansk Universitet i Odense, Danmark, 2014.
  • Mastergrad i diagnostisk Medisinsk Ultralyd fra Bournemouth University, England, 2018.
  • Pregraduat forskningsutdannelse Syddansk Universitet, 2013. Forsket på bruk av MR  og prolapsforandringer i korsrygg.
  • Prosjektmedarbeider i Helse i Hardanger AS, et nyskapende rehabiliteringsprosjekt for pasienter med langvarige ryggplager.
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforenings interessegruppe innen ultralyddiagnostikk.
  • Medlem av Norsk Kiropraktorforening.
  • Publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.
Kiropraktor Andreas Tunset