Andreas Tunset

 

 

Uteksaminert kiropraktor fra Syddansk Universitet i Odense, Danmark, 2014.

Mastergrad i diagnostisk Medisinsk Ultralyd fra Bournemouth University, England, 2018.

Pregraduat forskningsutdannelse Syddansk Universitet, 2013. Forsket på bruk av MR  og prolapsforandringer i korsrygg.

Prosjektmedarbeider i Helse i Hardanger AS, et nyskapende rehabiliteringsprosjekt for pasienter med langvarige ryggplager.

Medlem av Norsk Kiropraktorforenings interessegruppe innen ultralyddiagnostikk.

Medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Publisert vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

 

Andreas har permisjon i 2024.

Kiropraktor Andreas Tunset