Priser

Ny pasient

 • 60 minutter
 • Sykehistorikk
 • Klinisk undersøkelse
 • Informasjon og vurdering
 • Behandlingsplan
 • Epikrise til fastlege/henvisende helsepersonell

kr 750,-

 

Tillegg for ultralyd-undersøkelse

 • Ultralyd-diagnostikk
 • Informasjon og vurdering

 

kr 450,-

 

Kontroll – 15 minutter

 

kr 475,-

 

Kontroll – 30 minutter

 

kr 600,-

 

Kontroll – 45 minutter

 

kr 750,-

 

Veiledet trening første gang

 • 60 minutter
 • Nakke
 • Rygg

 

kr 500,-

 

Kalkskylling / Barbotage

 • Ultralydveiledet
 • Skylling av kalk i sener

 

Fra kr 1200,-

 

Ultralydprosedyre

 

Fra kr 700,-

 

Enkel treningstime 

 • Nakke
 • Rygg

 

kr 185,-

 

Utskrift/oversendelse av dokumenter

 • Epikrise
 • Attest
 • Journalutskrift

 

kr 85,-

 

Henvisning bildediagnostikk

 

kr 50,-

 

Henvisning til spesialisthelsetjeneste

 

kr 100,-