Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Årstadklinikken behandler dine personopplysninger på en forsvarlig og trygg måte.

Personvernerklæring for Årstadklinikken

Årstadklinikken behandler relevante opplysninger om deg som bruker og pasient. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn og fødselsnummer) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer). I tillegg til dette registrerer vi informasjon om din helsetilstand.

Denne informasjonen kan bli samlet inn fra deg gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår ved Årstadklinikken. Den kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller som har henvist deg.

Behandlingsansvarlig

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene kalles behandlingsansvarlig. Det er den behandlingsansvarlige sin oppgave og sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Personvernombud

Kontakt vår personvernombud, Andreas Tunset, for spørsmål om:

  • Behandling av dine personopplysninger
  • Retting og sletting
  • Innsyn
  • Personvern ved Årstadklinikken

Kontakt klinikken, for spørsmål om:

  • Timebestilling
  • Svar på billediagnostisk utredning
  • Behandling og andre spørsmål