Årstadklinikken har helsepersonell som er universitetsutdannet og har spesialkompetanse og erfaring fra offentlig sykehus

Alle kiropraktorer ved Årstadklinikken har høy faglig kompetanse og lang erfaring både fra privat praksis og offentlig sykehus. Klinikken har ultralydutstyr i premium-klassen og treningssal med profesjonelt rehabiliteringsutstyr. Alle våre kiropraktorer har henvisnings- og sykemeldingsrett. Dette betyr at du ikke trenger å oppsøke fastlege ved behov for henvisning og sykemelding. Vi tar i mot pasienter som bestiller time direkte eller henvises fra annet helsepersonell, henvisning er ikke nødvendig for å bestille time.

Samtlige som tilbyr vurdering med ultralyd på klinikken har videreutdanning på mastergradsnivå. Tilsvarende eller høyrer utdanningsnivå er ikke tilgjengelig i Norge.

Årstadklinikken har tidligere hatt samarbeid med ortopedisk avdeling på Haraldplass Diakonale sykehus, hvor våre klinikere i samarbeid med ortopedkirurger utførte utredning og vurdering av pasienter henvist til sykehuset.

Blank Image

Andreas Tunset

Kiropraktor

MSc Medisinsk Ultralyd


Blank Image

Eirik Johan Skeie

Kiropraktor

MSc Medisinsk Ultralyd


Blank Image

Jan Arve Borge

Kiropraktor

MSc Medisinsk Ultralyd