Fysioterapi

Alle fysioterapeuter på Årstadklinikken er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Vi har spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager, og behandler dette med individuelt tilpasset fysisk aktivitet, trening og kunnskapsdeling.

Som pasient kan du komme direkte til oss uten legehenvisning, hvor du vil bli utredet før videre oppfølging fortsetter med fokus på fysisk aktivitet, trening, smertehåndtering og forebygging. Din hverdag og dine mål er det viktigste for oss, uansett alder, aktivitetsnivå og treningserfaring.

Personer med akutte skader, skader som følge av overbelastning eller smerter har ofte behov for oppfølging i mer eller mindre grad. Årstadklinikken kan tilby tverrfaglig utredning og oppfølging av fysioterapeut med fokus på aktivitet og trening. Vi vil hele tiden etterstrebe å drive kunnskapsbasert praksis for at du skal få best mulig resultat av oppfølgingen.

Vi tilpasser behandlingen til deg, slik at du får best mulig resultat. Behandlingen er trygg og skånsom og passer pasienter i alle aldre. Ved Årstadklinikken benytter vi oss av dokumenterte pasientforløp slik at du får best mulig resultat gjennom behandling og øvelsesterapi.

Muskelskjelettlidelser «plager flest og koster mest» som det heter i en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk. Det er en av de hyppigste årsakene til legebesøk, sykefravær og uføretrygd. Kostnadene er enorme både for samfunnet og den enkelte, som også rammes av redusert livskvalitet. Har du muskel og skjelettplager ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg gjerne.

Åpningstider

Mandag, Onsdag 8.00 – 16.00
Tirsdag, Torsdag 8.00 – 17.00
Fredag 8.00 – 15.00
Helg Stengt

Kontakt oss

  • Kronstad X, Inndalsveien 10, 5052 Bergen
  • 55 32 05 90